De grondlegger van de osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts.

Hij stichtte in 1892 'The American School of Osteopathy'. 

Langzaamaan heeft de osteopathie zich een plaats verworven in de geneeskunde.

In 1966 is osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. Via Engeland en Frankrijk is osteopathie in Europa bekend geworden.