home-claudia-theunissen-osteopathie links-osteopathie

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een manuele onderszoeks- en behandelmethode van het bewegingsstelsel, de organen en het cranio-sacraal systeem.

Er wordt een osteopathisch onderzoek verricht om te bepalen welke structuren in uw lichaam een verminderde beweeglijkheid hebben. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe de klachten het best benaderd kunnen worden.

Bij de meeste klachten is na 3-4 behandelingen een duidelijke verbetering merkbaar. De behandeling zal om de twee à drie weken plaatsvinden en duurt ongeveer 45 minuten.

Osteopathie is een complementaire geneeswijze. Dit houdt in dat osteopathie aanvullend is op de reguliere geneeskunde. Osteopathie wordt door de ziekenfondsen erkend en gedeeltelijk vergoed.