home-claudia-theunissen-osteopathie links-osteopathie

Wat is systeemtherapie?


In de systeemtherapie gaat men ervan uit dat elk gedrag - en dus ook elk symptoom - communicatie inhoudt, een boodschap. Symptoomgedrag is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat het symptoom ons meedeelt over het systeem. Het symptoom is namelijk dikwijls een ultieme poging om te spreken over iets waar moeilijk kan over gesproken worden. De persoon zit in de knoei met gevoelens bij zichzelf en met wat gaande is in zijn omgeving, beseft dit vaak zelf niet en kan of durft er niet over spreken, zodat het zich omzet in gedrag. We gaan op zoek naar deze boodschap achter het gedrag van deze persoon. Systeemtherapie zal steeds kijken naar het geheel.
Spanningen en problemen zijn tot op zekere hoogte normaal. Zij horen bij het leven, bijvoorbeeld kinderen in puberteit of wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt. 
Maar als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van één of meer gezinsleden ondermijnen. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten, een depressie, problematisch gedrag, ...