home-claudia-theunissen-osteopathie links-osteopathie

Welkom op onze website,

Als multidisciplinair therapeutisch centrum te Bazel kunnen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van uw levenskwaliteit.

Osteopathie is een manuele onderszoeks- en behandelmethode van het bewegingsstelsel, de organen en het cranio-sacraal systeem.
Het doel van de osteopathische behandeling is het behoud, het optimaliseren en/of het herstel van de gezondheid.

Iedereen wordt in zijn leven wel eens geconfronteerd met moeilijkheden of uitdagingen, persoonlijk, professioneel.

Soms kom je er op eigen kracht of met de hulp van je omgeving wel uit. Wanneer je moeilijkheden het dagelijks leven blijven belasten kan het zinvol zijn beroep te doen op een deskundige om met je mee te denken. Dit is een moment om contact met een psychotherapeut op te nemen.

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Het kan gaan om een therapie die gericht is op een individu, maar ook op een koppel of een volledig gezin.


Claudia Theunissen, Osteopaat D.O.
Rita Joos, Systeemtherapeute

facebook